Hakkımızda

Sempozyumun Amacı

Gönderildikleri toplumun itikadî, sosyal, kültürel ve ahlakî yönden ihtiyaç duyduğu ilkeleri tebliğ eden peygamberler, yaşadıkları dönemde revaçta olan ilimler bağlamında mucize göstermişlerdir. Son peygamber Hz. Muhammed’in mucizesi, Arap edebiyatının zirvede olduğu bir dönemde Arap edebiyatı dâhilerini bile fesahat ve belagatiyle susturan Kur’an’dır. Kur’an; fesahat ve belagat alanında yarışan Arap toplumuna kendi dilleriyle nazil olmuş ve üslubuyla Arap belağat geleneğini değiştirmiştir. Kur’an’a iman edenlerin yanı sıra inanmayan müşrikler dahi onun fesahat ve belagatini ikrar etmişlerdir. Bu durum, araştırmacıları Kur’an’ın belağî sırlarını bilmeye ve onları ortaya çıkarmaya sevk etmiştir. Bu yüzden İslam’ın ilk döneminden itibaren bu konuda önemli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar günümüze kadar devam etmiştir. İslam tarihi boyunca dil ve belagat hakkında geniş bilgisi olanlar bir şekilde bu çalışmalara katkıda bulunmuşlardır. Bununla birlikte Kur’an’la ilgili dil ilimlerinin gelişimini ve bu ilimlerin Kur’an’la ilişkisini yeniden gözden geçirme zarureti bulunmaktadır. Ayrıca Kur’an ilimlerinin, Arap dil ilimlerinin bir devamı olduğu ve onlarla sıkı bağları olduğu açıktır. Bu nedenle Kur’an’ın söz konusu ilimlerle ilişkisini tespit etmek için “Kur’an ve Dil İlimleri” başlığı altında bir sempozyum düzenleyerek alanın uzmanı bilim insanlarının bu sempozyuma katkı sunmaları amaçlanmıştır.

 

Katılım Şartları Ve Bilgilendirme

  • Tebliğ özetleri en fazla 300 kelime olarak yazılmalıdır.
  • Tebliğ metinleri 7000 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Tebliğler için sunum süresi 15 dakika olarak belirlenmiştir.
  • Tebliğ sahiplerinin konaklama giderleri Bingöl Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.
  • Bildirilerin yazımında İSNAD atıf sistemi esas alınmalıdır.
  • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.

 

Sempozyum Koordinatörü

Prof. Dr. Mustafa ÂGAH (İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Koordinatör Yardımcıları

Dr. Emrüllah Ülgen

Dr. Bedrettin Basuğuy